Serwis

Świadczymy usługi w zakresie serwisu bram gwarancyjnych i pogwarancyjnych zakupionych w naszej firmie.

Zgłoszenia awarii lub zlecenia napraw przyjmowane są w formie pisemnej pod adresem:

serwis@werdom.com.pl lub serwisbram@werdom.com.pl

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. opis zaistniałej awarii / uszkodzenia,
  2. dane zgłaszanej bramy zawarte na tabliczce znamionowej,
  3. dane kontaktowe osoby udostępniającej urządzenie do naprawy na miejscu.  

Koordynator ds. serwisu technicznego:

Ewa Józefowicz- Kruszona

tel. 780 552 883

e-mail: serwisbram@werdom.com.pl